News | National.Film.Awards
 • 67th National Film Awards
  March 22, 2021
  The 67th National Film Awards, 2019 was declared at a press meet on March 22, 2021, at 4:00 pm. The Award...
 • The Cabin in the Woods

  The Cabin in the Woods

  The Cabin in the Woods Director:Drew Goddard Writers: Joss Whedon, Drew Goddard Stars: Kristen Connolly, Chris Hemsworth, Anna Hutchison   Although The Cabin in the Woods is nominally a teen horror film in the mold of Sam Raimi’s The Evil Dead (1981), it...
 • Skyfall

  Skyfall

  Skyfall: The Last Englishman Director: Sam Mendes Stars: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris Genre: Action, Adventure, Thriller Duration: 2 hrs 23 min   Sam Mendes’ Skyfall, it seems to me, is not only the best James Bond film...
 • Kolkata Cocktail

  Kolkata Cocktail

  Kolkata Cocktail Director: Subhayu Bhattacharya Production: Widescreen Films and Music Duration: 23 mins   Wide shot of a Kolkata main street. The camera moves from there to the footpath...
 • NFAI calendar - Jan 2022

  NFAI E-Calendar, 2022

  ” भारतीयसिनेमातीलवेगवेगळ्या ‘प्रतिमांचावापरकरूनदरवर्षीआगळ्यावेगळ्यादिनदर्शिकेची (कॅलेंडर) निर्मितीकरण्यातराष्ट्रीयचित्रपटसंग्रहालयनेहमीचअग्रेसरअसते. राष्ट्रीयचित्रपटसंग्रहालयानेयावर्षीही( २०२२ ) अशाचएकावेगळ्याआणिआकर्षकदिनदर्शिकेचीत्यामध्येभरघातलीआहे. गेल्यावर्षीप्रमाणेयावर्षीहीडिजिटलपद्धतीनेदिनदर्शिकातयारकरण्यात आली असूनचित्रपटरसिकांना अतिशयआवडूशकेल अशीहीआकर्षक दिनदर्शिकाराष्ट्रीयचित्रपटसंग्रहालयाच्या अधिकृतसंकेतस्थळावरउपलब्ध करूनदेण्यातआलेलीआहे. – https://www.nfai.gov.in/ भारतीयस्वातंत्र्ययुद्धाच्याकाळातजुलमीब्रिटिशसत्तेविरूद्धहजारोमहिला आणिपुरुषांनीनिर्भयपणेलढादे ऊनआपल्यामातृभूमीसाठीबलिदानकेले. भारतीयस्वातंत्र्याचेयंदाचेहे अमृतमहोत्सवीवर्षआहे. त्यानिमित्त ” यादकरोकुर्बानी ” यासंकल्पनेच्याआधारावरहीदिनदर्शिकातयारकरण्यातआलीअसूनत्यामध्येमोठ्यापडद्यावरीलस्वातंत्र्याचीगाथासमाविष्टकरण्यातआलीआहे. ...
 • Chitranjali @75

  Chitranjali @75: A Platinum Panorama

  देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त संपूर्ण देशभरात, “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा केला जात आहे. याचाच भाग म्हणून, राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, पुणे ने एका विशेष आभासी प्रदर्शनाचे आयोजन केले...
Cinematic Illusions—a community journal of artists, by artists, for artists
Editor-publisher: Dalton L | House of Illusions, 1/1439 Fort Cochin—682001 | powerfulideas@gmail.com | +91 - 807 577 6287
Site Archives